logotext.png

ข่าวกิจกรรม อบจ.

12-08-59 พิธีตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น…

นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวาย...

Read more

10-08-59 พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานฯ ห่มพระ…

  พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรม...

Read more

09-08-59 ร่วมงานแถลงข่าวศึกเรือยาวชิงจ้า…

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมงานแถ...

Read more

10-08-59 วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 255…

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสา...

Read more

09-08-59 โครงการวันวิชาการ เปิดบ้านห้องเ…

โครงการวันวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2559เมื...

Read more

05-08-59 ทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการศึกษา

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร (ส.อบจ.ชุมพร) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสนับ...

Read more

04-08-59 งานมหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถี…

งานมหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทยเทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2559วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา...

Read more

31-07-59 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559วันที่ 31 กรกฎคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุพล จุลใส นา...

Read more

ท่องเที่ยวกับ อบจ. ชุมพร

ท่องทะเล...ดูปะการังเกาะเวียง...ดูวิวเกา…

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร ครั้งนี้ ขอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใน...

Read more

วีดีโอท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร

อบจ. พบประชาชน

31-05-59 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด…

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อ...

Read more

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง