logotext.png

ข่าวกิจกรรม อบจ.

25-11-58 การแข่งขันเรือไม้โตนด ประจำปี 2558

25-11-58 การแข่งขันเรือไม้โตนด ประจำปี 2…

นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือไม้โตนด ประจำป...

Read more
25-11-58 งานแข่งเรือยาวและงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา

25-11-58 งานแข่งเรือยาวและงานประเพณีลอยก…

นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งเรือยาวและงานประเ...

Read more
24-11-58 งานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือยาวตำบลบ้านนา

24-11-58 งานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือยา…

งานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือยาวตำบลบ้านนาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้วยตาหนู หมู่ที...

Read more
23-11-58 งานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือสั้นต้นแบบ 8 ฝีพาย

23-11-58 งานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือสั้นต…

งานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือสั้นต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก ประจำปี 2558เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2...

Read more
23-11-58 เปิดโครงการอบรมศึกษาดูงาน

23-11-58 เปิดโครงการอบรมศึกษาดูงาน

เวลา 09:00 น. นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายวัฒนา ศรีอรุณ ...

Read more
๒๒-๑๑-๕๘ ทอดกฐินสามัคคี

๒๒-๑๑-๕๘ ทอดกฐินสามัคคี

เพื่อบุรณะศาลาเทียบเมรุ ณ วัดวาลุการาม อ.หลังสวน จ.ชุมพร...

Read more
๒๑-๑๑-๕๘-1 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

๒๑-๑๑-๕๘-1 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดราชบุรณะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร...

Read more
๑๙-๑๑-๕๘-1 แถลงข่าวงานเทิดพระเกียรติ

๑๙-๑๑-๕๘-1 แถลงข่าวงานเทิดพระเกียรติ

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ...

Read more
19-11-58 สายการบินนกแอร์เข้าพบนายก อบจ.ชุมพร 2

19-11-58 สายการบินนกแอร์เข้าพบนายก อบจ.ช…

เวลา 09:00 น. นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ต้อนรับตัวแทนจากสายการบินนกแ...

Read more

ท่องเที่ยวกับ อบจ. ชุมพร

แห่พระแข่งเรือหลังสวน...มรดกทางวัฒนธรรมชาวชุมพร

แห่พระแข่งเรือหลังสวน...มรดกทางวัฒนธรรมช…

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร ครั้งนี้ ขอเสนอการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวั...

Read more

วีดีโอท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร

อบจ. พบประชาชน

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบปร…

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558เมื่อวันที่...

Read more

แผนผังขั้นตอนการบริการสาธารณะ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


วีดีโอกิจกรรม