logotext.png

ข่าวกิจกรรม อบจ.

24-02-58 "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. 58"

24-02-58 "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจา…

"วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2558" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เ...

Read more
23-02-58 โครงการอบรมศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ

23-02-58 โครงการอบรมศึกษาดูงานให้กับผู้ส…

นายลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้รับการมอบหมายจาก นายสุพล จุลใส นา...

Read more
23-02-58 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

23-02-58 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา…

นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายนันทภพ เอื้ออารี สมาชิกสภาองค์...

Read more
22-02-58 โครงการอบรมศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ

22-02-58 โครงการอบรมศึกษาดูงานให้กับผู้ส…

นายลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากนายสุพล จุลใส นายกอง...

Read more
20-02-58 งานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่่ง

20-02-58 งานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่่ง

นายลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากนายสุพล จุลใส นายกอง...

Read more
20-02-58 ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล

20-02-58 ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสหกรณ์ปร…

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลเมื่อวันที่ 20 กุมภา...

Read more
19-02-58 พิธีเปิดถนนเลียบชายทะเลปากน้ำหลังสวน

19-02-58 พิธีเปิดถนนเลียบชายทะเลปากน้ำหล…

พิธีเปิดถนนเลียบชายทะเลปากน้ำหลังสวนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณช...

Read more
19-02-58 งานวันคล้ายวันครบรอบปีพระราชพิธีเปิดศาลกรมหลวงชุมพรฯ

19-02-58 งานวันคล้ายวันครบรอบปีพระราชพิธ…

งานวันคล้ายวันครบรอบปีพระราชพิธีเปิดศาลกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโก ครั้งที่ 36เมื่อวันที่ 19 กุ...

Read more
18-02-58 วันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

18-02-58 วันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยา…

นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนนายสุพล จุลใส นาย...

Read more

ท่องเที่ยวกับ อบจ. ชุมพร

ล่องแพพะโต๊ะความสุขหยุดเวลา

ล่องแพพะโต๊ะความสุขหยุดเวลา

ท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร ครั้งนี้ ขอนำเสนอควันหลงจากเทศกาลล่องแพ อำเภอพะโต๊ะ ซึ่งเป็นงานเทศ...

Read more

วีดีโอท่องเที่ยวกับ อบจ.ชุมพร

อบจ. พบประชาชน

อบจ. พบประชาชน

อบจ. พบประชาชน

นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่...

Read more

คณะผู้บริหาร อบจ. ชุมพร

วารสาร อบจ. ชุมพร

  • 1
  • 2
  • 3
วารสาร อบจ.ชุมพร 2

วารสาร อบจ.ชุมพร 2

วารสาร อบจ.ชุมพร...

Read more
วารสาร อบจ.ชุมพร 3

วารสาร อบจ.ชุมพร 3

วารสาร อบจ.ชุมพร...

Read more

มติ ก.ก.จ. ชุมพร

  • 1
  • 2
  • 3
มติ ก.ก.จ. ชุมพร 2

มติ ก.ก.จ. ชุมพร 2

นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางในการจัดงาน...

Read more
ประชุมมติ ก.ก.จ. ชุมพร

ประชุมมติ ก.ก.จ. ชุมพร

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุม ก.จ.จ. ชุมพร ณ ห้องประชุม อ...

Read more
มติ ก.ก.จ. ชุมพร

มติ ก.ก.จ. ชุมพร

มติ ก.ก.จ. ชุมพร...

Read more

การประชุมสภา อบจ. ชุมพร

  • 1
  • 2
  • 3
การประชุมสภา อบจ. ชุมพร 3

การประชุมสภา อบจ. ชุมพร 3

การประชุมสภา อบจ. ชุมพร โดยนายชุมพล จุลใส นายก อบจ จังหวัดชุมพร ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุม...

Read more
การประชุมสภา อบจ. ชุมพร

การประชุมสภา อบจ. ชุมพร

การประชุมสภา อบจ. ชุมพร การประชุมสภา อบจ. ชุมพร โดยนายชุมพล จุลใส นายก อบจ จังหวัดชุมพ...

Read more
การประชุมสภา อบจ. ชุมพร 2

การประชุมสภา อบจ. ชุมพร 2

การประชุมสภา อบจ. ชุมพร การประชุมสภา อบจ. ชุมพร โดยนายชุมพล จุลใส นายก อบจ จังหวัดชุมพ...

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลจัดซื้อจัดจ้าง 3
วันอังคาร, 23 ธันวาคม 2557
article thumbnailผลจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีโอกิจกรรม