expand all | collapse all
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ และ ประมูลซื้อ จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 17 October 2014 03:29

 

 

Last Updated on Friday, 17 October 2014 03:29
 

ประมูลซื้อรถสุขาเคลื่อนท่ี่ จำนวน 1 คัน

ข่าวประกวดราคา
Friday, 17 October 2014 02:51

 

Last Updated on Friday, 17 October 2014 02:51
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 29 September 2014 07:56

 

Last Updated on Monday, 29 September 2014 07:56
 

ประมูลซื้อรถยนต์ซ่อมบำรุงถนนและพื้นผิวทางในคันเดียวกัน จำนวน 1 คัน

ข่าวประกวดราคา
Monday, 22 September 2014 02:47

Last Updated on Monday, 22 September 2014 02:47
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Monday, 09 June 2014 07:49

Last Updated on Monday, 09 June 2014 07:49
 

สรปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Tuesday, 06 May 2014 04:12

Last Updated on Tuesday, 06 May 2014 04:12
 

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิิญร่วม วิ่งมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 14 October 2014 09:03

 

Last Updated on Tuesday, 14 October 2014 09:24
 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 17 September 2014 03:39

Last Updated on Wednesday, 17 September 2014 03:39
 

ปชส.งานวันสำนึกฯ ปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Friday, 12 September 2014 04:25

Last Updated on Wednesday, 17 September 2014 03:44
 

การประกวดภาพถ่าย และวีดีโอสั้น (คลิปวีดีโอสั้น) งานวันสำนึกฯ ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 20 August 2014 08:39

Last Updated on Wednesday, 20 August 2014 08:44
 

การประกวดขบวนแห่เทิดพระเกียรติงานวันสำนึกฯ ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 20 August 2014 08:37

Last Updated on Wednesday, 20 August 2014 08:37
 

ประกวดกองเชียร์ งานวันสำนึกฯ และการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 19 August 2014 04:19

 

Last Updated on Wednesday, 20 August 2014 08:30
 

การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ณ คลองหัววัง - พนังตัก

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 19 August 2014 03:59

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 20 August 2014 08:25
 

ประชาสัมพันธ์การแข่งเรือยาวฯ ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 22 July 2014 08:51

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 08:51
 

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สมัยวิสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 2

ประชาสัมพันธ์
Monday, 21 July 2014 03:33

Last Updated on Monday, 21 July 2014 03:33
 

12 สิงหามหาราชินี

ประชาสัมพันธ์
Monday, 07 July 2014 07:35

 

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 03:04
 

อบจ.ชุมพร กับการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 02 July 2014 09:46

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 08:57
 

อบจ.ชุมพร พบประชาชน สัญจร ปีงบประมาณ 2557ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 11 June 2014 02:58

Last Updated on Wednesday, 11 June 2014 03:01
 

กำหนดการพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพร ฯ

ประชาสัมพันธ์
Friday, 16 May 2014 06:38

Last Updated on Friday, 16 May 2014 06:43
 

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Friday, 18 April 2014 09:05

Last Updated on Friday, 18 April 2014 09:05
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 25 March 2014 04:52

 

 

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 04:56
 

ประชาสัมพันธ์การแนะนำตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 19 March 2014 08:53

Last Updated on Wednesday, 19 March 2014 08:57
 

ผังรายการ วิทยุ อบจ.พบประชาชน ปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 11 March 2014 08:35

Last Updated on Monday, 07 July 2014 07:53
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแรลลี่จักรยานในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:24

 

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:24
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตกปลาทะเลในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:21

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:24
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิ่งขึ้นเขามัทรีในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:18

 

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:18
 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 05 March 2014 04:19

Last Updated on Wednesday, 05 March 2014 04:19
 

การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 2557

ประชาสัมพันธ์
Monday, 24 February 2014 02:58

 

Last Updated on Monday, 24 February 2014 03:04
 

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์
Sunday, 09 February 2014 06:47

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 06:47
 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9)

ข่าวสมัครงาน
Wednesday, 25 June 2014 03:31

Last Updated on Wednesday, 25 June 2014 03:31
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ7 (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)

ข่าวสมัครงาน
Wednesday, 18 June 2014 08:55

Last Updated on Wednesday, 18 June 2014 09:12
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Tuesday, 03 June 2014 07:50

Last Updated on Tuesday, 03 June 2014 08:18
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร

ข่าวสมัครงาน
Tuesday, 03 June 2014 07:31

Last Updated on Tuesday, 03 June 2014 07:50