เทศบาลตำบลบางหมาก วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุ
มพร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมากหลังใหม่ พร้อมด้วย
นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุมพร และนายพรเทพ อ้นทอง สมาชิกสภา อบจ.ชุมพร เขต อ.เมือง โดยมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีดังกล่าว... เทศบาลตำบลบางหมาก ได้มีนโยบายก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องขยายอัตรากำลังเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานที่เดิมคับแคบ และแออัดไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงทำให้ด้านการบริการประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับบริการไม่ทั่วถึง เทศบาลตำบลบางหมากจึงได้บรรจุโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ขึ้น เพื่อจะได้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลอันจะส่งผลให้เกิดความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที
่ยว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

61724_211054329034410_573114250_n
61724_211054329...
Image Detail Image Download
222786_211055669034276_976605413_n
222786_21105566...
Image Detail Image Download
382217_211057622367414_138957722_n
382217_21105762...
Image Detail Image Download
395707_211055025701007_585673092_n
395707_21105502...
Image Detail Image Download
426098_211055269034316_532055908_n
426098_21105526...
Image Detail Image Download
481469_211058809033962_780385599_n
481469_21105880...
Image Detail Image Download
525619_211057369034106_278743522_n
525619_21105736...
Image Detail Image Download
531696_211058455700664_411217693_n
531696_21105845...
Image Detail Image Download
535818_211059069033936_516895232_n
535818_21105906...
Image Detail Image Download
537958_211058445700665_2001403338_n
537958_21105844...
Image Detail Image Download
538265_211059485700561_1207553504_n
538265_21105948...
Image Detail Image Download
555931_211055755700934_1083888779_n
555931_21105575...
Image Detail Image Download
560244_211055809034262_262560014_n
560244_21105580...
Image Detail Image Download
600711_211055192367657_697195929_n
600711_21105519...
Image Detail Image Download
604148_211055199034323_218438564_n
604148_21105519...
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery
expand all | collapse all
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 18 April 2014 07:03

Last Updated on Friday, 18 April 2014 07:03
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Wednesday, 02 April 2014 08:03

 

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 08:03
 

ประมูลจ้าง จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 10 March 2014 08:43

Last Updated on Monday, 10 March 2014 08:43
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 06 March 2014 03:36

Last Updated on Thursday, 06 March 2014 03:42
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 03 March 2014 08:39

 

Last Updated on Monday, 03 March 2014 08:44
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 20 February 2014 07:14

Last Updated on Thursday, 20 February 2014 07:14
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 18 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 18 February 2014 08:44

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 18 February 2014 09:05
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 18 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Sunday, 09 February 2014 06:02

 

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 06:02
 

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน

ข่าวประกวดราคา
Wednesday, 20 February 2013 07:14

Last Updated on Wednesday, 20 February 2013 07:14
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 17 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 27 May 2013 14:36

 

Last Updated on Monday, 27 May 2013 14:36
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 22 March 2013 09:27

Last Updated on Wednesday, 27 March 2013 06:21
 

สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 21 May 2013 13:16

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 13:16
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 19 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 03 May 2013 08:42

 

 

Last Updated on Friday, 03 May 2013 08:42
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Wednesday, 24 April 2013 03:30

Last Updated on Wednesday, 24 April 2013 03:30
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 15 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Wednesday, 10 April 2013 09:30

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 10 April 2013 09:30
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 22 March 2013 09:28

 

 

Last Updated on Wednesday, 27 March 2013 06:20
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 18 March 2013 09:34

Last Updated on Monday, 18 March 2013 09:34
 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 12 March 2013 06:47

 

 

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 06:47
 

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน

ข่าวประกวดราคา
Friday, 08 March 2013 06:48

Last Updated on Friday, 08 March 2013 06:48
 

ประมูลจ้าง จำนวน 3 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 07 March 2013 07:48

 

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 07:48
 

สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคส์ ยี่ห้อโคมัตสุ รุ่น pc 200-6

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 07 March 2013 01:56

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 01:56
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 04 March 2013 03:35

Last Updated on Monday, 04 March 2013 03:35
 

ประกาศ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 28 February 2013 09:29

 

Last Updated on Thursday, 28 February 2013 09:29
 

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9 คัน

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 28 February 2013 02:44

Last Updated on Thursday, 28 February 2013 02:59
 

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำยืน-พูนสุข

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 26 February 2013 01:48

Last Updated on Tuesday, 26 February 2013 01:48
 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 19 February 2013 03:37

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 03:37
 

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 05 February 2013 02:49

Last Updated on Tuesday, 05 February 2013 02:50
 

อบจ.ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 11 February 2013 06:38

Last Updated on Monday, 11 February 2013 06:38
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 08 February 2013 06:59

Last Updated on Friday, 08 February 2013 06:59
 

สอบราคาจ้างเหมาตถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 05 February 2013 02:51

Last Updated on Tuesday, 05 February 2013 02:51
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Wednesday, 02 April 2014 08:00

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 08:16
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Tuesday, 04 June 2013 08:46

Last Updated on Tuesday, 04 June 2013 08:46
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2556

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Tuesday, 21 May 2013 13:44

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 13:44
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Wednesday, 24 April 2013 03:56

 

Last Updated on Wednesday, 24 April 2013 03:56
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Wednesday, 24 April 2013 02:08

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 24 April 2013 02:19
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2556

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Friday, 08 February 2013 08:24

Last Updated on Monday, 11 February 2013 03:31
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Tuesday, 08 January 2013 07:14

 

Last Updated on Tuesday, 08 January 2013 07:27
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Wednesday, 26 December 2012 02:55

Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 02:55
 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเืดือน กันยายน 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Friday, 05 October 2012 05:52

Last Updated on Friday, 05 October 2012 05:52
 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Monday, 03 September 2012 07:27

Last Updated on Monday, 03 September 2012 07:27
 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Friday, 31 August 2012 07:21

Last Updated on Friday, 31 August 2012 07:21
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Thursday, 05 July 2012 08:08

Last Updated on Thursday, 05 July 2012 08:08
 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Friday, 18 April 2014 09:05

Last Updated on Friday, 18 April 2014 09:05
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 25 March 2014 04:52

 

 

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 04:56
 

ประชาสัมพันธ์การแนะนำตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 19 March 2014 08:53

Last Updated on Wednesday, 19 March 2014 08:57
 

ผังรายการ วิทยุ อบจ.พบประชาชน ปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 11 March 2014 08:35

Last Updated on Tuesday, 11 March 2014 08:40
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแรลลี่จักรยานในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:24

 

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:24
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตกปลาทะเลในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:21

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:24
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิ่งขึ้นเขามัทรีในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:18

 

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:18
 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 05 March 2014 04:19

Last Updated on Wednesday, 05 March 2014 04:19
 

การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 2557

ประชาสัมพันธ์
Monday, 24 February 2014 02:58

 

Last Updated on Monday, 24 February 2014 03:04
 

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์
Sunday, 09 February 2014 06:47

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 06:47
 

อบจ.พบประชาชน สัญจร ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 06 June 2013 08:09

Last Updated on Thursday, 06 June 2013 08:09
 

การเปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วงเหลือผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 05 June 2013 05:23

Last Updated on Wednesday, 05 June 2013 05:23
 

ขอเชิญร่วม วิงแหวงทะเลสู่เกาะพิทักษ์

ประชาสัมพันธ์
Monday, 03 June 2013 03:09

Last Updated on Monday, 03 June 2013 03:09
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 22 May 2013 09:42

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 07:01
 

การประกวดกองเชียร์ กีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Friday, 10 May 2013 08:49

Last Updated on Friday, 10 May 2013 08:49
 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่นครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ (รอบคัดเลือกระดับโซน)

โปรแกรมการแข่งขันเปตอง กีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 07 May 2013 02:41

กดดาวน์โหลด โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 05:24
 

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 07 May 2013 02:24

กดดาวน์โหลด โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 05:23
 

ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 01 May 2013 05:54

Last Updated on Wednesday, 01 May 2013 05:54
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 25 April 2013 05:03

Last Updated on Thursday, 25 April 2013 05:03
 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่นครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ (รอบคัดเลือกระดับโซน)

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 18 April 2013 04:30

 

 

Last Updated on Thursday, 18 April 2013 04:30
 

สนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 02 April 2013 04:43

 

Last Updated on Friday, 05 April 2013 04:05
 

เชิญร่วมงาน แถลงข่าว อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 27 March 2013 08:19

Last Updated on Wednesday, 27 March 2013 09:11
 

ผลการแข่งขันกีฬาวิ่งมินิมาราธอน ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Monday, 18 March 2013 08:06

Last Updated on Monday, 18 March 2013 08:06
 

ใบสมัคร การแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์
Saturday, 16 March 2013 07:45

ใบสมัคร

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 07:45
 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
Saturday, 16 March 2013 07:43

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 07:43
 

ระเบียบกีฬา ฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล และ เปตอง

บัญชีรายชื่อนักกีฬา

ประชาสัมพันธ์
Saturday, 16 March 2013 07:06

บัญชีรายชื่อนักกีฬา

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 07:16
 

แบบฟอร์ม ทะเบียนนักกีฬา

ประชาสัมพันธ์
Saturday, 16 March 2013 06:26

แบบฟอร์มนักกีฬา

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 06:46
 

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์
Friday, 01 March 2013 06:31

Last Updated on Friday, 01 March 2013 06:31
 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านทับวัง

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 28 February 2013 07:31

 

Last Updated on Thursday, 28 February 2013 07:31
 

ผังการกระจายเสียงรายการวิทยุ อบจ.พบประชาชน

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 28 February 2013 07:10

 

Last Updated on Monday, 11 March 2013 03:24
 

เปิดโลกทะเลชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 19 February 2013 07:05

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 07:05
 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Friday, 15 February 2013 07:51

 

Last Updated on Friday, 15 February 2013 07:51
 

เชิญร่วมงาน วันสถาปนาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัก

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 12 February 2013 04:17

Last Updated on Tuesday, 12 February 2013 04:17
 

เทศบาลเมืองชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Monday, 11 February 2013 02:19

                    เทศบาลเมืองชุมพร ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2538) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไมเพิ่มเติม....

Last Updated on Monday, 11 February 2013 02:42
 

ข่าวภูมิภาค

ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ข่าวภูมิภาค
Wednesday, 01 May 2013 05:55

Last Updated on Wednesday, 01 May 2013 05:55
 

ข่าวสมัครงาน

การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Friday, 11 April 2014 07:01

 

 

 

Last Updated on Friday, 11 April 2014 07:10
 

ประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Thursday, 20 February 2014 09:07

Last Updated on Thursday, 20 February 2014 09:10
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

ข่าวสมัครงาน
Sunday, 09 February 2014 14:37

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 14:37
 

การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลื่ยนเป็นสายงานผู้บริหาร

ข่าวสมัครงาน
Sunday, 09 February 2014 14:33

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 14:33
 

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

ข่าวสมัครงาน
Tuesday, 28 May 2013 10:39

Last Updated on Tuesday, 28 May 2013 10:39
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข่าวสมัครงาน
Tuesday, 21 May 2013 13:50

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 13:50
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชียวชาญพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ

ข่าวสมัครงาน
Tuesday, 21 May 2013 13:28

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 13:37
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวสมัครงาน
Friday, 05 April 2013 02:57

 

Last Updated on Friday, 05 April 2013 02:57
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Wednesday, 03 April 2013 08:51

 

Last Updated on Wednesday, 03 April 2013 08:54
 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Monday, 11 March 2013 03:03

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 11 March 2013 09:33
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 2556

ข่าวสมัครงาน
Monday, 21 January 2013 08:22

Last Updated on Thursday, 31 January 2013 01:12
 

รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Thursday, 20 December 2012 05:06

Last Updated on Thursday, 20 December 2012 07:27