ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

 

          เมื่อวันที่  14  กันยายน  2555 นายสุพล  จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อเสนอรายชื่อไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 11 เป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือก ดังนี้

          1.  นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ               สาธารณะสุขจังหวัด

          2.  นายสุพล  จุลใส                          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

          3.  นายธรรมนิจ  ชอุ่มผล                    อดีต ผอ. โรงเรียนศรียาภัย,สอาดเผดิมวิทยา

          4.  นายวีรศักดิ์  อัครวาณิช                  ผู้พิพากษาสมทบ

          5.  พ.ต.อ. วิมล  พิทักษ์บูรพา                ผู้กำกับ สภอ.ชุมพร

          6.  นางพันธ์ทิพย์  เอี้ยวสกุล                 อดีตผู้ปกครองนักเรียน

          7.  นายกิตติ  ด่านพุทธพร                   ผู้พิพากษาสมทบ

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

อบจ.ชุมพร

img_0005
img_0005
Image Detail Image Download
img_0006
img_0006
Image Detail Image Download
img_0007
img_0007
Image Detail Image Download
img_0008
img_0008
Image Detail Image Download
img_0009
img_0009
Image Detail Image Download
img_0010
img_0010
Image Detail Image Download
img_0014
img_0014
Image Detail Image Download
img_0015
img_0015
Image Detail Image Download
img_0017
img_0017
Image Detail Image Download
img_0018
img_0018
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery
expand all | collapse all
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 18 April 2014 07:03

Last Updated on Friday, 18 April 2014 07:03
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Wednesday, 02 April 2014 08:03

 

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 08:03
 

ประมูลจ้าง จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 10 March 2014 08:43

Last Updated on Monday, 10 March 2014 08:43
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 06 March 2014 03:36

Last Updated on Thursday, 06 March 2014 03:42
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 03 March 2014 08:39

 

Last Updated on Monday, 03 March 2014 08:44
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 20 February 2014 07:14

Last Updated on Thursday, 20 February 2014 07:14
 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 18 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 18 February 2014 08:44

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 18 February 2014 09:05
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 18 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Sunday, 09 February 2014 06:02

 

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 06:02
 

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน

ข่าวประกวดราคา
Wednesday, 20 February 2013 07:14

Last Updated on Wednesday, 20 February 2013 07:14
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 17 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 27 May 2013 14:36

 

Last Updated on Monday, 27 May 2013 14:36
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 22 March 2013 09:27

Last Updated on Wednesday, 27 March 2013 06:21
 

สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 21 May 2013 13:16

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 13:16
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 19 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 03 May 2013 08:42

 

 

Last Updated on Friday, 03 May 2013 08:42
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Wednesday, 24 April 2013 03:30

Last Updated on Wednesday, 24 April 2013 03:30
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 15 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Wednesday, 10 April 2013 09:30

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 10 April 2013 09:30
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 22 March 2013 09:28

 

 

Last Updated on Wednesday, 27 March 2013 06:20
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 18 March 2013 09:34

Last Updated on Monday, 18 March 2013 09:34
 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 12 March 2013 06:47

 

 

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 06:47
 

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน

ข่าวประกวดราคา
Friday, 08 March 2013 06:48

Last Updated on Friday, 08 March 2013 06:48
 

ประมูลจ้าง จำนวน 3 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 07 March 2013 07:48

 

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 07:48
 

สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคส์ ยี่ห้อโคมัตสุ รุ่น pc 200-6

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 07 March 2013 01:56

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 01:56
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 04 March 2013 03:35

Last Updated on Monday, 04 March 2013 03:35
 

ประกาศ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 28 February 2013 09:29

 

Last Updated on Thursday, 28 February 2013 09:29
 

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9 คัน

ข่าวประกวดราคา
Thursday, 28 February 2013 02:44

Last Updated on Thursday, 28 February 2013 02:59
 

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำยืน-พูนสุข

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 26 February 2013 01:48

Last Updated on Tuesday, 26 February 2013 01:48
 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 19 February 2013 03:37

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 03:37
 

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 05 February 2013 02:49

Last Updated on Tuesday, 05 February 2013 02:50
 

อบจ.ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Monday, 11 February 2013 06:38

Last Updated on Monday, 11 February 2013 06:38
 

สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ข่าวประกวดราคา
Friday, 08 February 2013 06:59

Last Updated on Friday, 08 February 2013 06:59
 

สอบราคาจ้างเหมาตถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน

ข่าวประกวดราคา
Tuesday, 05 February 2013 02:51

Last Updated on Tuesday, 05 February 2013 02:51
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Wednesday, 02 April 2014 08:00

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 08:16
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Tuesday, 04 June 2013 08:46

Last Updated on Tuesday, 04 June 2013 08:46
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2556

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Tuesday, 21 May 2013 13:44

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 13:44
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Wednesday, 24 April 2013 03:56

 

Last Updated on Wednesday, 24 April 2013 03:56
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Wednesday, 24 April 2013 02:08

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 24 April 2013 02:19
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2556

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Friday, 08 February 2013 08:24

Last Updated on Monday, 11 February 2013 03:31
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Tuesday, 08 January 2013 07:14

 

Last Updated on Tuesday, 08 January 2013 07:27
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Wednesday, 26 December 2012 02:55

Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 02:55
 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเืดือน กันยายน 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Friday, 05 October 2012 05:52

Last Updated on Friday, 05 October 2012 05:52
 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Monday, 03 September 2012 07:27

Last Updated on Monday, 03 September 2012 07:27
 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Friday, 31 August 2012 07:21

Last Updated on Friday, 31 August 2012 07:21
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2555

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
Thursday, 05 July 2012 08:08

Last Updated on Thursday, 05 July 2012 08:08
 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Friday, 18 April 2014 09:05

Last Updated on Friday, 18 April 2014 09:05
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 25 March 2014 04:52

 

 

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 04:56
 

ประชาสัมพันธ์การแนะนำตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 19 March 2014 08:53

Last Updated on Wednesday, 19 March 2014 08:57
 

ผังรายการ วิทยุ อบจ.พบประชาชน ปี 2557

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 11 March 2014 08:35

Last Updated on Tuesday, 11 March 2014 08:40
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแรลลี่จักรยานในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:24

 

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:24
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตกปลาทะเลในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:21

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:24
 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิ่งขึ้นเขามัทรีในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์
Monday, 10 March 2014 09:18

 

Last Updated on Monday, 10 March 2014 09:18
 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 05 March 2014 04:19

Last Updated on Wednesday, 05 March 2014 04:19
 

การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 2557

ประชาสัมพันธ์
Monday, 24 February 2014 02:58

 

Last Updated on Monday, 24 February 2014 03:04
 

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์
Sunday, 09 February 2014 06:47

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 06:47
 

อบจ.พบประชาชน สัญจร ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 06 June 2013 08:09

Last Updated on Thursday, 06 June 2013 08:09
 

การเปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วงเหลือผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 05 June 2013 05:23

Last Updated on Wednesday, 05 June 2013 05:23
 

ขอเชิญร่วม วิงแหวงทะเลสู่เกาะพิทักษ์

ประชาสัมพันธ์
Monday, 03 June 2013 03:09

Last Updated on Monday, 03 June 2013 03:09
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 22 May 2013 09:42

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 07:01
 

การประกวดกองเชียร์ กีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Friday, 10 May 2013 08:49

Last Updated on Friday, 10 May 2013 08:49
 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่นครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ (รอบคัดเลือกระดับโซน)

โปรแกรมการแข่งขันเปตอง กีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 07 May 2013 02:41

กดดาวน์โหลด โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 05:24
 

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 07 May 2013 02:24

กดดาวน์โหลด โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 05:23
 

ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 01 May 2013 05:54

Last Updated on Wednesday, 01 May 2013 05:54
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 25 April 2013 05:03

Last Updated on Thursday, 25 April 2013 05:03
 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่นครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ (รอบคัดเลือกระดับโซน)

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 18 April 2013 04:30

 

 

Last Updated on Thursday, 18 April 2013 04:30
 

สนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 02 April 2013 04:43

 

Last Updated on Friday, 05 April 2013 04:05
 

เชิญร่วมงาน แถลงข่าว อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 27 March 2013 08:19

Last Updated on Wednesday, 27 March 2013 09:11
 

ผลการแข่งขันกีฬาวิ่งมินิมาราธอน ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์
Monday, 18 March 2013 08:06

Last Updated on Monday, 18 March 2013 08:06
 

ใบสมัคร การแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์
Saturday, 16 March 2013 07:45

ใบสมัคร

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 07:45
 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
Saturday, 16 March 2013 07:43

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 07:43
 

ระเบียบกีฬา ฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล และ เปตอง

บัญชีรายชื่อนักกีฬา

ประชาสัมพันธ์
Saturday, 16 March 2013 07:06

บัญชีรายชื่อนักกีฬา

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 07:16
 

แบบฟอร์ม ทะเบียนนักกีฬา

ประชาสัมพันธ์
Saturday, 16 March 2013 06:26

แบบฟอร์มนักกีฬา

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 06:46
 

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์
Friday, 01 March 2013 06:31

Last Updated on Friday, 01 March 2013 06:31
 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านทับวัง

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 28 February 2013 07:31

 

Last Updated on Thursday, 28 February 2013 07:31
 

ผังการกระจายเสียงรายการวิทยุ อบจ.พบประชาชน

ประชาสัมพันธ์
Thursday, 28 February 2013 07:10

 

Last Updated on Monday, 11 March 2013 03:24
 

เปิดโลกทะเลชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 19 February 2013 07:05

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 07:05
 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Friday, 15 February 2013 07:51

 

Last Updated on Friday, 15 February 2013 07:51
 

เชิญร่วมงาน วันสถาปนาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัก

ประชาสัมพันธ์
Tuesday, 12 February 2013 04:17

Last Updated on Tuesday, 12 February 2013 04:17
 

เทศบาลเมืองชุมพร

ประชาสัมพันธ์
Monday, 11 February 2013 02:19

                    เทศบาลเมืองชุมพร ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2538) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไมเพิ่มเติม....

Last Updated on Monday, 11 February 2013 02:42
 

ข่าวภูมิภาค

ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ข่าวภูมิภาค
Wednesday, 01 May 2013 05:55

Last Updated on Wednesday, 01 May 2013 05:55
 

ข่าวสมัครงาน

การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Friday, 11 April 2014 07:01

 

 

 

Last Updated on Friday, 11 April 2014 07:10
 

ประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Thursday, 20 February 2014 09:07

Last Updated on Thursday, 20 February 2014 09:10
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

ข่าวสมัครงาน
Sunday, 09 February 2014 14:37

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 14:37
 

การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลื่ยนเป็นสายงานผู้บริหาร

ข่าวสมัครงาน
Sunday, 09 February 2014 14:33

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 14:33
 

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

ข่าวสมัครงาน
Tuesday, 28 May 2013 10:39

Last Updated on Tuesday, 28 May 2013 10:39
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข่าวสมัครงาน
Tuesday, 21 May 2013 13:50

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 13:50
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชียวชาญพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ

ข่าวสมัครงาน
Tuesday, 21 May 2013 13:28

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 13:37
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวสมัครงาน
Friday, 05 April 2013 02:57

 

Last Updated on Friday, 05 April 2013 02:57
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Wednesday, 03 April 2013 08:51

 

Last Updated on Wednesday, 03 April 2013 08:54
 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Monday, 11 March 2013 03:03

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 11 March 2013 09:33
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 2556

ข่าวสมัครงาน
Monday, 21 January 2013 08:22

Last Updated on Thursday, 31 January 2013 01:12
 

รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ข่าวสมัครงาน
Thursday, 20 December 2012 05:06

Last Updated on Thursday, 20 December 2012 07:27